CENNÍK SLUŽIEB

Výška úhrady pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

Výška úhrady pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

  1. Výška úhrady za odkázanosť v Domove dôchodcov v Klížskej Nemej na deň a osobu, ktorá sa poskytuje celoročne, je závislá na zdravotnom stave ubytovanej osoby a na úkonoch, ktoré sú potrebné v jej prospech a na jej pomoc vykonať.
  2. Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady pre prijímateľa nasledovne:
    • fyzická osoba zaradená do stupňaodkázanosti 4:3,00 €/deň
    • fyzická osoba zaradená do stupňaodkázanosti 5:3,50 €/deň
    • fyzická osoba zaradená do stupňaodkázanosti 6:4,00 €/deň

Bývanie a výška úhrady za bývanie

Denná sadzba za užívanie 1 lôžka:

  • v starej budove 3,00 € na deň.
  • v novej budove, ak ubytovaciu jednotku užíva 1 osoba denná sadzba za užívanie lôžka je 12,60 €, ak užívajú 2 osoby denná sadzba za užívanie lôžka je 6,30 € a v prípade ak ubytovaciu jednotku užívajú 3 osoby denná sadzba z užívanie lôžka je 4,20 €.

Stravovanie a výška úhrady za stravovanie

Celková hodnota stravy pre osobu, ktorej sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na deň pre osobu 4,00 €.
Ustanovená celková hodnota stravy sa zvyšuje o 25 %, t.j. na sumu 5,00 € na deň pre osobu, ktorej sa poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta.

Úhrada za ostatné úkony v prospech prijímateľa sociálnej služby

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva je 1€ na osobu a deň.