KONTAKTY

Adresa:
Domov dôchodcov v Klížskej Nemej
ul. Sedem domov č. 1
946 20 Klížska Nemá

E-mail:  ddklnema@gmail.com

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že Domov dôchodcov v Klížskej Nemej má nové telefónne čísla:

Riaditeľ zariadenia
035/28 58 014
0948 244 828

Sociálny pracovník
035/28 58 015
0948 076 360

Ambulancia
0905 894 582 (ohlásenie návštev)

Hlavná sestra: 0917 522 487 pondelok – piatok v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.