O NÁS

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klížska Nemá, poskytuje sociálne služby pre starých občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov. Naše zariadenie je v prevádzke od 1. mája 1970 odkedy neustále buduje a stavia na dlhoročnú tradíciu a skúsenosti v oblasti sociálnej starostlivosti.

            Hlavná budova má jedno-, dvoj-, troj-, resp. štvorlôžkové izby s celkovou kapacitou 72 osôb. Všetky izby, spoločné priestory, kúpeľne a hygienické zariadenia sú bezbarierové. Z prvého poschodia je východ na priestrannú terasu kde obyvatelia domova  môžu relaxovať počas celého roka .

            V našom areáli máme aj novopostavený penzión s kapacitou pre 18 osôb. Penzión pozostáva z 9 bezberiérových apartmánov vhodných aj na spoločné bývanie manželov. Penzión má taktiež aj spoločenskú miestnosť, ktorú sa dá využiť na kultúrne a spoločenské podujatia a rôzne aktivity .

            V obidvoch budovách poskytujeme doživotné bývanie a komplexné služby obyvateľom (t.j. upratovanie, pranie, žehlenie, varenie, obstarávanie liekov a zdravotníckych pomôcok ), ktorí potrebujú nepretržitú pomoc a starostlivosť o zdravie. Izby a spoločenské priestory sú vybavené vhodným nábytkom pre pohodlné relaxovanie a spánok.

            Každodenne sa usilujeme o vytváranie rovnakých podmienok pre seniorov na aké boli zvyknutí počas ich doterajšieho života. Počas letných mesiacoch sú v našom zelenom areáli rozmiestnené lavičky, záhradné stoly a stoličky ako i altánok . Duchovnú opateru zabezpečujú predstavitelia katolíckej a reformovanej cirkvi pravidelnými bohoslužbami.

            Máme vlastnú kuchyňu, kde pripravujeme chutnú domácu stravu, ktorá vo významnej miere skvalitňuje pobyt  obyvateľov v našom domove .