NAŠE SLUŽBY

Základné sociálne služby Domova dôchodcov v Klížskej Nemej

–    celoročná pobytová zdravotná, sociálna a ošetrovateľská starostlivosť

 • odborná lekárska starostlivosť – chirurg, neurológ
 • psychiater
 • podávanie liekov pod odborným dozorom sestričiek
 • 24.-hodinová ošetrovateľská starostlivosť
 • pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní, jedení, pohybe v domove a parku
 •  rehabilitácia, masáže a ralaxácia (SNOEZELEN) – fotogaléria TU
 • sociálne poradenstvo a právna ochrana klienta
 • pravidelné Bohoslužby
 • stravovanie 5 krát denne, pre diabetikov 6 krát denne
 • podávanie jedla podľa želania v jedálni domova alebo priamo v izbe klienta
 • bezbarierové vybavenie izieb a  bezbarierový vstup na terasu budovy
 • každá izba je vybavená zariadením na prijatie TV signálu
 • bezplatný signalizačný systém penziónu a telefonické spojenie s ambulanciou
 • vybavenie izby podľa vlastného výberu
 • údržba zelene v parku a využitie relaxačných miest v areáli
 • individuálne aktivity, napr.  záhradkárske hobby
 • bezplatná doprava na odborné lekárske vyšetrenia
 • poštové služby a nákup dennej tlače
 • upratovanie, pranie, žehlenie a oprava šatstva
 • zabezpečenie kaderníka, pedikury,  manikury
 • pravidelné návštevy  termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi
 • návšteva kultúrnych aktivít v okrese Komárno
 • výlety do regiónu Západného Slovenska a severného Maďarska
 • týždenné nákupy podľa individuálnych požiadaviek obyvateľov domova
 • bezplatná ochrana cenín a majetku
 • parkovisko pre návštevníkov Domova dôchodcov