Podmienky uskutočnenia návštev v DD v Klížskej Nemej platné od 28.07.2022

  1. Návštevy sa uskutočňujú vo vonkajších priestoroch zariadenia – altánok a park zariadenia, u klientov pripútaných na lôžko sa uskutočňujú návštevy pri lôžku. V jednom čase u klienta môžu byť na návšteve maximálne dve osoby.
    2. Odporúčané návštevné hodiny sú:

pondelok – piatok 09:00 hod. – 11:30 hod.   a   13:00 hod. – 16:30 hod.,

sobota – nedeľa – sviatky 10:30 hod. – 11:30 hod.  a 14:30 hod.  – 16:30 hod.   pričom trvanie návštevy odporúčame max. 60 minút.
3. Ohlasovanie návštev sa odporúča vopred minimálne 48 hodín pred jej realizáciou na tč.:+421 905 894 582
4. Návštevy nie sú dovolené u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
5. Vstupovať do priestorov zariadenia je možné len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátorom FFP2)  a za jeho použitia počas celej doby  návštevy;  ďalej pri vstupe do areálu zariadenia je potrebná dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty a vyplnenie čestného vyhlásenia o zdravotnom stave.
6. Vo vyhradených priestoroch pre návštevy je nutné dodržiavať sociálny odstup od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás.